Đâu là dấu hiệu cho thấy bạn khó thành công trong cuộc sống?