Hoovada

Chúng tôi là Hoovada! 🦉

Hoovada là nền tảng công nghệ mới được thành lập vào năm 2021 với mục đích nâng cao kiến thức, tư tưởng và chính kiến cộng đồng thông qua chức năng Hỏi và Đáp.

🌟 Hoovada để chính bạn chia sẻ và học hỏi với các cá nhân trong trong Việt Nam và trên toàn thế giới. Hoovada sẽ mang đến cho bạn:

🔎 Trải nghiệm học hỏi từ nhiều lĩnh vực khác nhau
🔎 Cộng đồng cởi mở nhằm trao dồi kiến thức và bày tỏ chính kiến riêng
🔎 Những ý tưởng và nguồn cảm hứng mới
TÌM THẤY CHÚNG TÔI TẠI: